Thời sự Séc

Trước khi xuất hiện virus corona, cùng như hầu khắp châu Âu người Séc chưa bao giờ có thói quen sử dụng khẩu trang ngoại...