Giới thiệu Tạp chí Kiều Bào

Trang Tạp chí "KIỀU BÀO" cung cấp Thông tin cơ bản, chọn lọc và chân thực nhất, được thiết kế đặc biệt cho bạn đọc Người Việt quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở Hải ngoại, nơi có nhiều Đồng bào ta sinh sống.

Chúng tôi đặc biệt tôn trọng các Tác giả, Bài viết gửi đến hoặc khi Biên tập, chọn lọc xuất bản.

Nếu Bạn thắc mắc về việc trên, xin hãy thông báo cho chúng tôi và gửi kèm theo nơi địa chỉ Bản gốc bài viêt của Bạn.

Chúng tôi hy vọng đem đến cho Bạn đọc Người Việt những thông tin chọn lọc nhất.


Ban Biên tập ©Tạp chí Kiều Bào 2016