Suy nghĩ và Cảm nhận

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT đề xuất nên in "Mũ bảo hiểm" lên mũ bảo hiểm cho dân biết....