Sống ở Anh

Ba cây cầu chính trên sông Thames không cho phép ôtô qua lại. Một cầu thậm chí không đủ an toàn với người đi bộ...