Giải trí

Hối hận về hành vi sai trái của mình, một du khách Mỹ đã gửi lại đồ ăn trộm cùng bức thư xin lỗi....